-คลินิก แพทย์แผนไทย

(  งดให้บริการ เนื่องจาก จนท.แพทย์แผนไทย ลาออก และอยู่ระหว่าง รอการจัดสรรบุคลากรจาก อบจ.ตามกรอบอัตรากำลัง )

                การแพทย์แผนไทยเป็นการแพทย์แผนเดิมที่ได้รับการสนับสนุนให้เป็นทางเลือกในการรักษาโรคและฟื้นฟูสภาพความเจ็บป่วยแก่ประชาชน โดยอาจมีการใช้ผสมผสานกับการแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทยมีความสำคัญชัดเจนขึ้นในปี พ.ศ. 2545  มีการจัดตั้งกรมการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  และมีการจัดทำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อกระตุ้นให้มีการใช้การแพทย์แผนไทยเพิ่มขึ้น รูปแบบการให้บริการนั้น ผู้ป่วยสามารถรับบริการแพทย์แผนไทยได้โดยการส่งต่อจากแพทย์แผนปัจจุบัน หรือการรับบริการด้วยตนเอง การให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย   คือ การนวดไทย การอบไอน้ำสมุนไพร  การประคบสมุนไพร และการจ่ายยาสมุนไพร โดยมีเจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยเป็นผู้ให้บริการ

กิจกรรมการบริการแพทย์แผนไทย

การนวดไทย (นวดรักษา)

 • ทำให้กล้ามเนื้อคลายตัว

 • ส่งเลือดและความร้อนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย

 • กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและลม

 • กระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อและระบบประสาท

 • บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ

การประคบสมุนไพร

 • ช่วยลดบวม การอักเสบของกล้ามเนื้อ เอ็น ข้อต่อ

 • ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือด

 • ลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ

 • ช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

การอบไอน้ำสมุนไพร

 • ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดให้ดีขึ้น

 • ช่วยชำระล้างและขับของเสียจากร่างออกทางผิวหนัง

 • ช่วยให้ระบบการหายใจดีขึ้น

 • บรรเทาอาการโรคหวัด ภูมิแพ้ หอบหืด

 • ช่วยทำให้มดลูกแห้งและเข้าอู่เร็วในหญิงหลังคลอด

 • ช่วยให้น้ำหนักร่างกายลดลงชั่วคราว

ยาสมุนไพร

 • มีพิษและผลข้างเคียงน้อยกว่ายาแผนใหม่

 • สมุนไพรบางชนิดเป็นทั้งอาหารและยาด้วย

 • ไม่ต้องซื้อหา สามารถปลูกได้เองในบ้าน

 • เหมาะกับคนส่วนใหญ่ เพราะสามารถนำมาใช้ได้เอง เมื่อรู้จักวิธีใช้

 • ช่วยลดดุลย์การค้า ในการสั่งยาจากต่างประเทศ

 • ทำให้คนเห็นคุณค่า และกลับมาดำเนินชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้น

 • ทำให้เกิดความภูมิใจ ในวัฒนธรรม และคุณค่าของความเป็นไทย

 • เพื่อเป็นการอนุรักษ์มรดกไทยในการสนับสนุนให้ประชาชนช่วยตนเองในการใช้ยาสมุนไพรตามแบบแผนโบราณ

การดูแล/ฟื้นฟูหญิงหลังคลอด

 • เพื่อช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้น กล้ามเนื้อและร่างกายโดยทั่วไปผ่อนคลาย

 • พักผ่อนได้ดี มีความรู้สึกสดชื่น เคลื่อนไหวร่างกายได้สะดวกขึ้น

 • ลดอาการปวดท้องน้อยและอาการปวดเมื่อยตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย

 • ป้องกันหรือลดการเกิดตะคริว

 • ช่วยขับน้ำคาวปลา

 • ช่วยให้มดลูกเข้าอู่เร็วขึ้น

 • บรรเทาอาการท้องผูก

 • ช่วยเพิ่มน้ำนมและทำให้น้ำนมไหลสะดวกขึ้น ผิวพรรณดี