ตารางการปฏิบัติงาน จนท

เวลา08.30-12.00 น เวลา13.00-16.30 น เวลา 16.30-18.30 น
วันจันทร์ ฝากครรภ์ เยี่ยมบ้าน ให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน
วันอังคาร ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด เยี่ยมบ้าน ให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน
วันพุธ ตรวจรักษาโรคทั่วไป เยี่ยมบ้าน ให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน
วันพฤหัสบดี ตรวจรักษาโรคทั่วไป เยี่ยมบ้าน ให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน
วันศุกร์ ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด อนามัยโรงเรียน ให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน
วันเสาร์ ตรวจรักษาโรคทั่วไป
วันอาทิตย์ ตรวจรักษาโรคทั่วไป